Co koniecznie trzeba zobaczyć będąc na Kaszubach?

Kaszuby to region zachodniej części województwa pomorskiego, który ciągnie się od Borów Tucholskich aż po Bałtyk. To piękne i interesująca kraina historyczna z licznymi lasami, wzgórzami i jeziorami. Zasięg tego obszaru wyznacza zachodniosłowiańska grupa etniczna, która odznacza się mową kaszubską, nie zrozumiałą dal pozostałych mieszkańców Polski. Muzeum Kaszubskie w Kartuzach posiada w swoich zbiorach eksponaty związane z Kaszubami i zamieszkująca tam ludnością.  Okazy muzealne prezentowane są w siedmiu salach wystawowych głównego budynku.  Na parterze podziwiać obiekty związane z tamtejszą ludność, natomiast na piętrze znajdują się dzieła sztuki ludowej Kaszubów. Ludność w tamtych rejonach zajmuje się głównie rybołówstwem i rolnictwem. Muzeum Kaszubskie w Kartuzach nie oferuje tylko wystawy, co jakiś odbywają się spotkania z autorami książek, twórcami, weteranami w ramach czasowych ekspozycji. Będą na Kaszubach warto również wybrać się na wycieczkę po tamtejszym terenie. Jedną z głównych atrakcji tego regionu jest Słowiński Park Narodowy. Można tam podziwiać malownicze ruchome wydmy, które określane są polską Saharą. Park został utworzony z zachowaniem niezmienionych łąk, bagien, torfowisk, jezior przymorskich, lasów. Umieszczony jest w sieci międzynarodowych obszarów chronionych. Park zlokalizowany jest w środkowej części wybrzeża, pomiędzy Łebą, a Rowami. Łączna długość szlaku turystycznego wynosi 140 km, ścieżki przyrodnicze podzielone są tematycznie.  Na tym terenie żyje ponad 250 gatunków ptaków.